Waarneming

De waarneming tijdens nascholing/diensten/vakanties/vrije dagen is geregeld met de andere huisartsen op locatie de Jachthoorn. Zij hebben toegang tot uw medisch dossier.

Naast bovengenoemd samenwerkingsverband hebben we voor de zorg voor kwetsbare ouderen een samenwerkingsovereenkomst met Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. Deze praktijk kan de huisarts adviseren en kortdurend zelfs de behandeling overnemen.